Huisregels

 1. Uw kind dient 5 minuten voor aanvang van de training, omgekleed in de kleedkamer aanwezig te zijn. Om na instructie(s) van de (assistent-)leiding met de les te kunnen beginnen.
 2. Klimmen en klauteren in de toestellen in de bergruimte is niet toegestaan.
 3. Als u vragen heeft voor de leiding, dan kunt u deze het best ruim vóór de les of na afloop van de les stellen.
 4. Tijdens de training dient uw kind zich ten allen tijde te gedragen ten opzichte van de leiding, assistent-leiding en de andere leden van GV Turnlust. Let op! Na twee waarschuwingen mag de leiding uw kind verzoeken zich aan te kleden en naar huis te gaan. Als dit herhaaldelijk voorkomt is een gesprek met u en uw kind wenselijk.
 5. Een dringend verzoek aan de ouders om mee te helpen met het opzetten van de toestellen. Dit komt ten goede aan de duur van de les en is daarnaast voor de veiligheid van uw kind. Wanneer de kinderen zware materialen moeten sjouwen zou het jammer zijn als zij hierbij of hierdoor geblesseerd raken.
 6. Tijdens de training wordt de zaal niet zonder toestemming verlaten. De buitendeur blijft tijdens de training gesloten.
 7. Turnkleding en haren dienen ook tijdens de training goed verzorgd te zijn. Tijdens de training dienen de kinderen (turn)sportkleding te dragen.  Lange haar en halflang haar in een staart of staartjes. Losse plukken vast zetten met speldjes. Dit in verband met de veiligheid van uw kind en een ander.
 8. Tijdens de training mogen er geen sieraden gedragen worden. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de leiding c.q. assistenten. Het dragen van sieraden kan voor beide partijen gevaarlijk zijn. Kleine oorknopjes zijn geen probleem.
 9. Ouders verlaten de gymzaal zodra de training begint. Aanwezigheid van ouders of broertjes/zusjes in de zaal leidt te veel af en is niet wenselijk. Alleen tijdens de proeflessen mogen ouders gedurende deze les aanwezig blijven.
 10. In de gymzaal mag niet gegeten of gedronken worden. De kinderen mogen wel een flesje water meenemen en zodra de leiding hier toestemming voor geeft een slokje drinken. Tijdens de pauze mag er in de kleedkamer een gezond tussendoortje worden gegeten. Denk hierbij aan een banaan, appel of een stukje ontbijtkoek.
 11. Zowel de gymzaal als de daarbij behorende kleedruimtes en douches dienen in nette staat achtergelaten te worden.
 12. Het is altijd noodzakelijk dat wij u tijdens de les telefonisch kunnen bereiken. Wilt u ervoor zorgen dat uw recente (mobiele) telefoonnummer bij de leiding en de ledenadministratie bekend is?
 13. Mededelingen zullen wij zoveel mogelijk per mail aan u versturen en/of communiceren via onze Facebook pagina. Zorgt u ervoor dat uw recente e-mailadres bij de ledenadministratie bekend is.
 14. GV Turnlust is niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke eigendommen. Aangeraden wordt om waardevolle spullen thuis te laten.
 15. Het bestuur van GV Turnlust behouden zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing, de huisregels te mogen wijzigen en/of aan te vullen. De meest recente versie staat altijd op de website van GV Turnlust.