Turnlust heeft een AVG verklaring
 
Op 25 mei 2018 wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De bedoeling van de nieuwe wet is om beveiliging van persoonsgegevens te verbeteren en één privacywet voor de hele EU te hebben.
 
GV Turnlust voldoet aan de voorwaarde en heeft een AVG verklaring.
KLIK HIER voor de privacy-statement van Turnlust.
 
Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse implementatie van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt.
 
De AVG gaat de huidige privacywet vervangen en moet er voor zorgen dat er één gezamenlijke wetgeving in Europa komt voor de bescherming en verwerking van persoonlijke data.
 
De AVG verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
 
De nieuwe regelgeving brengt onder andere de volgende punten met zich mee: